info@ilkadimbalikesir.com

Sefaköy : 0 266 244 1 444 Bahçelievler 0 266 244 1 445

Yaz Okulu

TENİS
BASKETBOL
YÜZME
SATRANÇ
YARATICI DRAMA
İngilizce
Piknik Gezi

İlk Adım yaz spor okulu, fiziksel ve zihinsel faaliyetleri içeren birçok branşın bir arada uygulanma fırsatının bulunduğu eğitici ve eğlendirici faaliyetler bütünüdür.

Öğrencilerimiz belli bir disiplin içerisinde eğlendirilirken fiziksel ve zihinsel olarak eğitilir. Eğlendirici bu eğitimler sırasında öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel konulardaki becerileri, yetenekleri ve ilgi alanları ortaya çıkarılmakta ve ileriki yaşlarında yönlendirilebileceği faaliyet alanları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Yaz Spor Okulu dahilinde öğrencilerimizin gördüğü branş dersleri; basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, satranç, ingilizce, yaratıcı drama, gezi ve piknik olarak planlanarak, paket program halinde verilir. Her program sonunda her öğrencimiz için branş öğretmenleri, grup liderleri ve faaliyet direktifi tarafından hazırlanan öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile ilgili değerlendirme formu doldurularak velilerimize teslim edilir.